Drukowanie, kopiowanie, skanowanie i faksowanie

Wyświetlanie wszystkich wyników: 13

 • HP LaserJet M140we

  747,46 
 • HP Envy 6020e

  609,07 

  Opis

  Dla wszystkich w rodzinie. Drukowanie i skanowanie dokumentów, zdjęć i innych materiałów. Skonfiguruj i podłącz na dowolnym urządzeniu oraz uzyskaj samonaprawiającą się sieć Wi-Fi™. Wybierz opcję HP+ podczas konfiguracji, aby otrzymać 6 miesięcy atramentu Instant Ink oraz przedłużoną (do 2 lat) gwarancję HP.

 • HP OfficeJet Pro 7740

  1 472,01 
 • HP OfficeJet Pro 7720

  1 136,61 
 • HP DeskJet 3762

  299,55 
  Wszystkie podstawowe funkcje z ?atwymi w u?yciu narz?dziami. Drukowanie, skanowanie i kopiowanie oraz prosta konfiguracja dzi?ki aplikacji HP Smart oraz bezproblemowa ??czno?? bezprzewodowa. Wybierz opcj? HP+, a otrzymasz 6 miesi?cy subskrypcji Instant Ink oraz dodatkowy 1 rok gwarancji HP przy wy??cznym korzystaniu z oryginalnych atramentów HP.
  Drukarka obs?uguj?ca zabezpieczenia dynamiczne
  Niektóre drukarki HP s? przeznaczone do u?ytku wy??cznie z wk?adami wyposa?onymi w nowy lub u?ywany uk?ad albo obwód elektroniczny firmy HP. Te drukarki wykorzystuj? dynamiczne zabezpieczenia do blokowania wk?adów z nieoryginalnym uk?adem lub obwodami elektronicznymi. Okresowe aktualizacje oprogramowania sprz?towego pozwol? utrzyma? skuteczno?? tych zabezpiecze? oraz zablokuj? wcze?niej dzia?aj?ce wk?ady. U?ywany uk?ad lub obwód elektroniczny firmy HP umo?liwia korzystanie z u?ywanych, regenerowanych i powtórnie nape?nionych wk?adów.
  http://www.hp.com/learn/ds

   

  ?atwa konfiguracja. ?atwe drukowanie.

  Szybkie rozpocz?cie pracy dzi?ki prostej konfiguracji, która prowadzi u?ytkownika krok po kroku, przy u?yciu aplikacji HP Smart.

   

  Stabilne po??czenie bezprzewodowe

  Uzyskaj lepszy zasi?g oraz szybsze i stabilniejsze po??czenia, korzystaj?c z dwupasmowego Wi-Fi z autoresetem.

   

  Dzi?ki subskrypcji Instant Ink nigdy nie zabraknie Ci atramentu

  Ju? nigdy nie zabraknie Ci atramentu. Wygodne wymiany wk?adów atramentowych i inteligentne dostawy w pakiecie.

   

  HP+: Inteligentne drukowanie ju? tu jest

  Drukarka HP+ po??czona z chmur? jest bardziej inteligentna – sama dba i aktualizacje i gotowa do druku.

 • HP Envy Inspire 7220e

  640,98 

  Opis

  Dla wszystkich w rodzinie. Drukowanie i skanowanie dokumentów, zdjęć i innych materiałów. Skonfiguruj i podłącz na dowolnym urządzeniu oraz uzyskaj samonaprawiającą się sieć Wi-Fi™. Wybierz opcję HP+ podczas konfiguracji, aby otrzymać 6 miesięcy atramentu Instant Ink oraz przedłużoną (do 2 lat) gwarancję HP.

 • HP DeskJet 2720e Instant Ink

  275,84 

  Wszystkie podstawowe funkcje z łatwymi w użyciu narzędziami. Drukowanie, skanowanie i kopiowanie oraz prosta konfiguracja dzięki aplikacji HP Smart oraz bezproblemowa łączność bezprzewodowa. Wybierz opcję HP+, a otrzymasz 6 miesięcy subskrypcji Instant Ink oraz dodatkowy 1 rok gwarancji HP przy wyłącznym korzystaniu z oryginalnych atramentów HP.
  Drukarka obsługująca zabezpieczenia dynamiczne
  Niektóre drukarki HP są przeznaczone do użytku wyłącznie z wkładami wyposażonymi w nowy lub używany układ albo obwód elektroniczny firmy HP. Te drukarki wykorzystują dynamiczne zabezpieczenia do blokowania wkładów z nieoryginalnym układem lub obwodami elektronicznymi. Okresowe aktualizacje oprogramowania sprzętowego pozwolą utrzymać skuteczność tych zabezpieczeń oraz zablokują wcześniej działające wkłady. Używany układ lub obwód elektroniczny firmy HP umożliwia korzystanie z używanych, regenerowanych i powtórnie napełnionych wkładów.

 • HP Smart Tank 530

  1 355,82 
  Ta drukarka bez wk?adów z automatycznym podajnikiem dokumentów zapewnia znakomit? jako?? i nawet 3 lata u?ytkowania z atramentem w jednym opakowaniu. Szybsze po??czenia dzi?ki dwuzakresowej sieci Wi-Fi oraz ?atwe drukowanie mobilne za pomoc? najlepszej w swojej klasie aplikacji HP do drukowania mobilnego – HP Smart.

   

  Innowacyjna drukarka atramentowa niewymagaj?ca wymiany wk?adów – do wysokonak?adowego druku w niskiej cenie

  W zestawie zapas atramentu na nawet 18 000 stron w czerni lub 8000 stron w kolorze.

   

  Szybsza ??czno?? i ?atwo osi?galna produktywno?? – w dowolnym miejscu

  Dzi?ki HP Smart – najlepszej w swojej klasie aplikacji do druku mobilnego – mo?esz pracowa? praktycznie wsz?dzie.

   

  System sta?ego zasilania atramentem zapewnia najlepsz? w tej klasie jako?? druku

  W zestawie zapas atramentu zapewniaj?cy tysi?ce wysokiej jako?ci wydruków – w domu i w biurze.

 • DYMO LabelWriter™ 550 Drukarka do etykiet biurowych

  642,95 

  Nigdy nie zabraknie Ci atramentu, etykiet ani cierpliwości dzięki produktom DYMO® serii LabelWriter™ 550.

Shopping Cart
Pod kategorie
Drukarki atramentowe (7)
Drukarki do etykiet (2)
Drukarki laserowe (1)
Urządzenia wielofunkcyjne (6)
Stan
Wszystkie
Na stanie (11)
Brak w magazynie (3)
Na zamówienie
Cena
Kolor
Marka
Procesor
Ekran dotykowy
Przekątna ekranu
System operacyjny
Pamięć RAM
Dysk
Podświetlana klawiatura
Przewiń do góry